A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Vain yhden satasen tähden

Maksetaanko satanen kuussa lisää eläkeläisille vai lapsiperheille?

Demarien kannatus on noussut, kun Antti Rinne on luvannut korottaa matalimpia eläkkeitä satasella kuukaudessa. Vaalitäky vetää, sillä Kunnallisalan tutkimussäätiön mukaan demarien jäsenistä on kaksi kolmasosaa eläkkeellä.

Eläkesatanenmaksaisi noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Kelan maksamat lapsiperheiden etuudet olivat viime vuonna 1,9 miljardia euroa. Jos lapsiperheet saisivat satasen lisää kuukaudessa, heidän etuutensa lähes kaksinkertaistuisivat.

Väestöennusteosoittaa, että vanhojen määrä lisääntyy ja nuorten laskee. Siis rahat pitääkin ohjata vanhoille? Ei tietenkään.

Jos nuorten määrä ei lisäänny, työikäistenkin määrä supistuu ja eläkkeiden maksajia on jatkossa entistä vähemmän. Se johtaa vääjäämättä eläkkeiden leikkaamiseen. Lisäsatanen pitäisi antaa lapsiperheille.

Taistelu satasesta osoittaa, miten puolueet suhtautuvat tulevaisuuteen. Antti Rinteen mielestä on ”hölmöä miettiä, mikä maan tai maapallon tila on 100 vuoden kuluttua (Alueviesti 10.4.2015)”. Onneksi jotkut muut ovat toista mieltä.

Suomi kouluttaa hyvin nuorisonsa, mutta yli puolet opintonsa päättäneistä haluaisi töihin ulkomaille. 2010-luvulla Suomesta on lähtenyt enemmän korkeakoulun käyneitä kuin tänne on saapunut.

Yksi varma syy maastapakoon on tuloverotus, joka leikkaa asiantuntijoiden ansioista yli puolet pois.

Jokaisen vähän veroja maksavan ja sosiaalitukia nostavan pitäisi olla tyytyväinen, kun joku maksaa yli puolet tuloistaan veroa."

Suomessa syrjitään 100 000 euroa ansaitsevia. Vasemmisto olisi valmis edelleen kiristämään heidän verotustaan. Saksassa on väestömäärään suhteutettuna kaksinkertainen määrä sadan tonnin työpaikkoja Suomeen verrattuna.

Jokaisen vähän veroja maksavan ja sosiaalitukia nostavan pitäisi olla tyytyväinen, kun joku maksaa yli puolet tuloistaan veroa. Etenkin eläkeläisten etuna olisi äänestää poliitikkoja, jotka haluavat kasvattaa lypsettävien lehmien määrää.

Tuloja eivoi tasata eikä heikossa asemassa olevia tukea, jos paljon veroja tuottavat työpaikat siirtyvät ulkomaille ja parhaat osaajat hyödyttävät kilpailijamaiden yrityksiä.

Nyt pitäisi ajatella todellista omaa etua, eikä sortua valheellisiin vaalitäkyihin.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet