A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Haluatko työtä vai veroja?

Nouseeko elintaso veroja vai työllisyyttä nostamalla?

Palkansaajajärjestö SAK esittää, että Suomen tuleva menestys turvataan yritysten, omistusten ja korkeiden ansiotulojen verotusta kiristämällä. Työllisyyden nosto on SAK:n mukaan ”liian epävarma” keino vahvistaa julkista taloutta.

Ajaako kiristyvä verotus palkansaajien ja heidän perheidensä etuja? SAK haluaa verottaa entistä enemmän sitä, mikä tuottaa työpaikkoja, työtä, toimeentuloa ja korkeampaa elintasoa.

Suomen työllisyys ja elintaso ovat olleet jo 30 vuotta muita Pohjoismaita alhaisemmalla tasolla. Kun työtä tehdään vähemmän, myös verotulot jäävät alhaisemmaksi. Sen vuoksi Suomen julkisen talouden tulovajetta on paikattu velanotolla. Valtion ja julkisyhteisöjen yhteenlaskettu velka on jo 135 miljardia euroa eli valtion kahden ja puolen vuoden menojen määrä.

Fakta on, että mitä vähemmän on töitä, sitä vähemmän on valinnanvapauksia ja varaa parempaan elintasoon. Sen tietää jokainen työtön.

Työllisyysasteen nosto eli yhä useamman työikäisen saaminen töihin pitäisi olla kansakunnan ja palkansaajajärjestöjen ensisijaisena tavoitteena. Tämä on välttämätöntä myös siksi, että työikäisen väestön määrä on supistunut finanssikriisin jälkeen 2009. Sudenkuoppa syntyi, kun kriisi niitti työpaikkoja, työikäinen väestö hupeni ja velanotolla paikattiin verotulojen menetyksiä. Tämä kaikki tapahtui samaan aikaan.

Verotusta on kiristetty lähes joka vuosi viimeisten 10 vuoden kuluessa. Silti julkinen talous ei ole korjaantunut."

Verotusta on kiristetty lähes joka vuosi viimeisten 10 vuoden kuluessa. Silti julkinen talous ei ole korjaantunut. Vasta työllisyysasteen nousu on alkanut täyttää sudenkuoppaa. Siksi työpaikkojen synnyttämisen esteitä pitää karsia eikä lisätä.

Tähän asti demarien puheenjohtaja, entinen lakkokenraali Antti Rinne on vastustanut kaikkia työelämän uudistuksia eläkeuudistusta lukuun ottamatta.

Päinvastoin kuin SAK ja Rinne väittävät, talouspolitiikan pitää nojata työllisyyden kohentamiseen.

On hyvä, että SAK ja demarit ovat kantansa julkistaneet. Se paljastaa, kuinka työllisyyttä halveksivaa politiikkaa Antti Rinne ajaisi, jos demarit voittaisivat vaalit.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet