Johannes KoromaKirjoittaja on työtä tekevä eläkeläinen.

Sote epäonnistuu taas kerran

Yritys toteuttaa välttämätön, rohkea ja mittava sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on jo nyt epäonnistunut jälleen kerran. Aika loppuu kesken, oppositio on sen varmistanut. Hallitus joutuu jälleen taipumaan kolmen edellisen tapaan. Sen, minkä tämä hallitus ehtii vielä päättää, seuraava jälleen muuttaa. Se tulee olemaan vaalilupaus.

Uudistuksentarpeellisuutta ei ole kiistänyt kukaan, mutta aina hanke on osoitettu kelvottomaksi tai perustuslain vastaiseksi.

Uudistusta on tehty vuosikymmenen ajan ”stop and go”-mallilla. Matti Vanhasen hallitus käynnisti 2006 Paras-hankkeen. Sen keskeytti Jyrki Kataisen hallitus, joka tarjosi Kari Välimäen valmistelemaa uudistusta. Sekin hylättiin. Alex Stubbin hallituksen esitys sai laajan poliittisen tuen, sen tyrmäsi eduskunnan perustuslakivaliokunta vetoamalla mm. kansalaisten tasa-arvoon. Vakavia epäilyksiä voisi esittää siitäkin, onko nykyinen järjestelmä perustuslain mukainen.

Juha Sipilän hallitus ryhtyi uuteen, kunnianhimoiseen yritykseen, joka jälleen törmäsi perustuslakivaliokuntaan. Kompromissiksi keksittiin nimetä sote-alueet maakunniksi ja tarjota vaaleja sekä potilaan valinnanvapautta. Oppositiolle ja perustuslain asiantuntijoille se ei riittänyt.

Kritiikki kohdistuu huonoon valmisteluun ja tasa-arvon puutteeseen. Perimmältään sotessakin on silti kysymys vallan jakamisesta. Maakuntien lukumäärän määräsi tavoite saada keskusta suurimmaksi puolueeksi useimmissa maakunnissa. Valtaa tavoittelee myös oppositio, joka uskoo kritiikin johtavan vaalivoittoon.

Liuta asiantuntijoita, professoreita, lääkäreitä ja taloustieteilijöitä on ehtinyt torjua ja tukea hallituksen ehdotusta. Arvostelu ei ole merkityksetöntä, mutta se on huomioitu lähinnä sen mukaan, tukevatko ne hallitusta vai oppositiota.

Ydinkysymys on, lisääkö uudistus tasa-arvoa ja onko se taloudellisesti kestävä. Siis parantaako se kansalaisten hoitoon pääsyä ja riittävätkö siihen rahat. Mahdollisuus valita yksityisen ja julkisen palvelun välillä on sekin tasa-arvokysymys. Nyt yksityisiä palveluita voivat käyttää ne, joilla on rahaa ja ne, joilla on ay-liikkeen suojelema työterveyshuolto.

Se on jo todistettu, että tasa-arvon takaaminen nostaa kustannuksia eikä leikkaa kulujen kasvua, olipa kansalaisilla valinnanvapaus tai ei. Jos kaikki kansalaiset käyttäisivät julkisia sote-palveluja ja yksityisten lääkäripalveluiden käyttö loppuisi, hoitojonot kasvaisivat sietämättömiksi ja valtio ajautuisi rahoituskriisiin. Se on myös sote-opposition painajaisuni.

Johannes Koroma

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet