A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Hyvät ja huonot uutiset

Trumputin on täyttänyt lomakauden suuret otsikot. Pienissä otsikoissa ovat olleet Porin Suomi-Areenan jokavuotiset kesäpulinat.

Kesän tärkeimpiä uutisia ovat kuitenkin olleet ne, joissa on raportoitu suomalaisten toimeentulohuolien lieventymisestä ja työttömyyden uhan hälventymisestä.

Hyvistä uutisista on syytä huolestua, sillä suomalaiset eivät kestä hyviä aikoja. Pahin painajainen on poliitikkojen keksimä ”jakovara”. Kun valtion verotulot kasvavat odotettua enemmän, lanseerataan vaatimus ylimääräisestä jaettavasta. Se on pahinta mahdollista vaalipuhetta, jolla kansaa harhautetaan vaaliuurnilla.

Ennen uusien etujen jakamista on laskettava, kuinka paljon on kerättävä veroja nykyisten menojen kattamiseksi.

Sen jälkeen on arvioitava, paljonko veroja pystytään todellisuudessa saamaan kokoon. Tämän laskuopin Suomen päättäjät ovat sivuuttaneet kerta toisensa jälkeen.

Suomen tilit ovat vahvasti epätasapainossa. Valtion velka on kohonnut jo 135 miljardiin euroon. Summa vastaan valtion kahden ja puolen vuoden menoja.

Velkapotti on seurausta työttömyys- ja sosiaalimenojen sekä uusien etuuksien huimasta kasvusta.

On päivänselvää, että jokainen uusi etuus on rahoitettava lisävelalla, karsimalla pois jokin nykyinen etuus tai korottamalla veroja.

Voidaanko veroja kiristää, kun tavallisen tulonsaajan palkasta otetaan veroa yli 30 prosenttia ja jokaisesta lisäeurosta peritään marginaaliveroa yli 50 prosenttia?

Valtiolla töissä olevan keskimääräinen kuukausitulo on 3 852 euroa, jonka veroprosentti on 32,5 ja marginaalivero 50,7.

Keskiluokkaa risoo se, että palkkatyöllä ansaitun nettotulon ja sosiaalituilla kertyvien avustusten ero on liian pieni. Työhalut eivät kasva, verotulot eivät lisäänny ja eläkemaksuja ei kerry, ellei tuloeroja työssäkäyvien ja työvoiman ulkopuolella olevien välillä kasvateta.

Jokaiseen vaaliohjelmaan pitää liittää vaikuttavuusarvio. Mitä uusi etuus maksaa ja kenen veroja korottamalla se aiotaan rahoittaa?

Se olisi reilua äänestäjien kuluttajansuojaa.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet