A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Osaatko itse oman työsi?

Harva myöntää, ettei osaa.

Osaamattomuus on kipeä aihe, kun yritetään vähentää työttömyyttä, mitoittaa veroja ja rahoittaa sosiaaliturvaa.

Suomalaiset luulevat osaavansa enemmän kuin osaavat. Muutoin on vaikeata selittää yhtäaikaista suurtyöttömyyttä ja kasvavaa työvoimapulaa.

Osaamattomuudesta koituvaa työttömyyttä on lievitetty hyvällä ansioturvalla. Tämä on johtanut liian monen kohdalla jamaan, jossa uutta työtä ei kannata ottaa vastaan.

Nuorista aikuisista noin 100 000 ei opiskele eikä käy töissä. He ovat suuressa vaarassa muuttua osaamattomista osattomiksi.

Matalan osaamisen yhdistäminen korkeaan sosiaaliturvaan on johtanut suuriin palkkavaatimuksiin. Vähäinenkin osaaminen kelpaisi työmarkkinoille, mutta matalammalla palkalla. Tähän ei kuitenkaan tartuta, koska sosiaaliturvan taso on korkea ja ay-liike puolustaa palkkojen yhteisrintamaa.

Koulutus olisi ulospääsy osaamisloukusta. Opiskelun kautta voisi saada työtä, joka mahdollistaisi sosiaaliturvaa korkeammat tulot. Paremmat tulot merkitsevät myös parempaa terveyttä ja hyvinvointia.

Lyhytaikainen työ on aina parempi vaihtoehto kuin pitkäaikaistyöttömyys. Yritysten pitää voida palkata helposti ja tarvittaessa irtisanoa helposti. Yhtä lailla työntekijän on voitava vaihtaa työpaikkaa.

Malli toimii Tanskassa, jossa työttömyysturva on aluksi erittäin hyvä, mutta alenee ajan kuluessa. Tanskan työttömyys on Suomea matalampaa.

Työelämässä tuijotetaan taustapeiliin, jossa näkyvät 30-vuotiset työsuhteet saman työnantajan palveluksessa. Tulevaisuuden työsuhteet ovat lyhempiä. Niiden välissä on koulutusjaksoja ja itseyrittämistä. Siksi osaamista ei voi rakentaa yhden tutkinnon ja yhden työpaikan varaan.

Osaamista ei haluta kasvattaa, kun osaamisen myötä nousevasta palkasta menee helposti puolet veroihin. Verotusta ei voi keventää, sillä korkea sosiaaliturva edellyttää kireää verotusta. Valtion on otettava niiltä, jotka ansaitsevat. Muutoin ei voida antaa niille, jotka eivät ansaitse.

Kierre on kohtalokas koko kansakunnalle.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet