A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Muutos tehdään pakolla

Mikään ei auta: Suomi pilkotaan 18 maakuntaan ja päätöksenteko sementoidaan menneisyyden muotilla.

Jos Juha Sipilän hallitus kaatuisi ja uudet eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, keskustan ja kokoomuksen hallitusakseli katkeaisi. Samalla kaatuisivat sote-uudistus ja maakuntahallinto.

Hallituskauden kuluessa Sipilä on päätös kerrallaan perunut Suomen uudistamisen. Kokoomuksen Petteri Orpo on hyväksynyt sen vain siksi, ettei hallitus kaatuisi. Onko valta riittävä peruste huonolle hallinnolle?

Maakuntahallinnolla ei ole elinkeinopoliittisia, työvoimallisia ja Suomen elinvoiman säilyttämiseen liittyviä perusteita.

Kansalaistenhyvinvointi syntyy tulevaisuudessakin työnteosta, joka keskittyy seuraavien 20 vuoden kuluessa pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle, Turun seudulle, Vaasan ja Seinäjoen alueelle sekä Oulun ympäristöön. Eniten työväestö vähenee keskustan hamuamissa pienissä maakunnissa.

Kilpailu työvoimasta kiihtyy, kun työikäinen väestö vähenee. Alueellinen elinvoima, vetovoima- ja pitovoimatekijät ratkaisevat, mihin työntekijät sijoittuvat. Samalla määrittyvät myös koulujen, päiväkotien ja asuntomarkkinoiden sijainnit.

Sote-uudistuksen ja maakuntahallinnon ongelmana on takertuminen nykyhetkeen."

Sote-uudistuksen ja maakuntahallinnon ongelmana on takertuminen nykyhetkeen. Tämän päivän lapset elävät aikuisina Suomessa, jonka väestörakenne, ikäjakauma ja asuinkeskittymät poikkeavat merkittävästi nykyisestä. Uudistusten pitää tukea tulevaisuutta eikä vanhaa valtaa.

Suomi hukkaa 18 maakunnassa rahat, jotka tarvitaan talouskasvun, koulutuksen ja elintason kohottamiseen. Hallinnosta hyötyvät vain poliitikot, jotka nostavat kokouspalkkioita kunnanvaltuustosta, maakuntahallinnosta, eduskunnasta ja valtioneuvostosta.

Kansakunnanvarat eivät tule riittämään nykyisiin alue-, yritys- ja maataloustukiin eikä moniportaiseen hallintoon.

Kun sote-uudistus ja maakuntahallinto lopulta johtavat palvelujen karsintaan ja verojen korottamiseen, Sipilän ja Orpon selitykset eivät riitä sen enempää kaupunkien kuin maaseudunkaan asukkaiden rauhoittamiseen.

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet