Uudenmaan TE-toimisto

Vantaa otti määräaikaishaastattelut haltuun avoimella ja itseohjautuvalla työotteella

Lähimmäksi Uudenmaan TE-toimiston määräaikaishaastattelutavoitetta on päässyt Vantaan tuetun työllistymisen palvelulinja, jossa haastattelut on toteutettu yli 90 prosentille työttömistä työnhakija-asiakkaista, kertoo linjan palvelupäällikkö Tarmo Uurtio.

Aino Hela

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen muutoksen myötä Uudenmaan TE-toimiston tavoitteena on ollut haastatella kaikki asiakkaat kolmen kuukauden välein. Määräaikaishaastattelun yhteydessä laaditaan asiakkaan kanssa yhdessä työllistymissuunnitelma.

Lähimmäksi Uudenmaan TE-toimiston haastattelutavoitetta on päässyt Vantaan tuetun työllistymisen palvelulinja, jossa haastattelut toteutettiin viime vuonna yli 90 prosentille työttömistä työnhakija-asiakkaista. Haastattelut on toteutettu suurimmaksi osaksi puhelimitse, mutta myös kasvokkain toteutettujen haastattelujen määrä on huomattava.

"Käytännössä kaikki asiakkaat pystytään tällä hetkellä tavoitteen mukaan määräajoin haastattelemaan", toteaa linjan palvelupäällikkö Tarmo Uurtio.

Tämä siitä huolimatta, että Vantaan toimintaympäristö on haasteellinen: alueella on paljon ulkomaalaistaustaisia työnhakijoita ja asiakkaiden koulutustaso on yleisesti ottaen matala. Vantaan alueella tuetun työllistymisen palvelulinjalla on työnhakija-asiakkaita noin 4300, joista työttöminä työnhakijoina on tällä hetkellä noin 1900 asiakasta. Työttömien työnhakijoiden osuus on toimipaikoittain tarkasteltuna tuetun työllistymisen palvelulinjalla Uudenmaan matalin.

Vaikuttavuutta arvioitaessa Uurtio näkee, että määräaikaishaastattelujen haltuunotolla saattaa olla oma vaikutuksena työttömien työnhakijoiden keskimääräistä pienempään määrään. Samoin kohtuullisen hyvä aktivointiaste voi johtua onnistumisesta määräaikaishaastattelujen haltuunotossa, sanoo Uurtio. Kun työ on asetettujen tavoitteiden myötä muuttunut entistä systemaattisemmaksi, niin se näkyy myös tuloksessa tehokkuuden lisääntymisenä, hän summaa.

 

Asiakkaat tyytyväisiä määräaikaishaastatteluihin

Tieto määräaikaishaastattelujen alkamisesta otettiin vuosi sitten hyvin vastaan. Työnjohdon puolelta asetettiin tavoitteet ja osatavoitteet, joilla asiakkaat otetaan haltuun. Uurtio kertoo, että Vantaa lähti purkamaan haastatteluja keskittymällä ensin määrällisiin tavoitteisiin kuitenkaan laatua unohtamatta. Yleisesti ottaen asiakkaat ovat olleet määräaikaishaastatteluihin tyytyväisiä.

"Asiantuntijat ovat kertoneet, että asiakkaat suhtautuvat määräaikaishaastatteluihin positiivisesti. Asiakkaat ovat tyytyväisiä siihen, että heihin otetaan yhteyttä ja tarjotaan palveluja."

Uurtion mukaan hyvät tulokset ovat monien asioiden summa. Oma palvelulinja ei tietenkään tee asiakaspalvelutyötä yksin vaan yhdessä muiden palvelulinjojen kanssa.

"Vantaan toimipaikan vahvuus on, että yksiköstä löytyy tekemisen kulttuuria ja yhteistyötä hyödynnetään yli palvelulinjarajojen."

Hyvän määrällisen tuloksen tekemistä on edesauttanut myös hallittavissa oleva asiakasmäärä, 300 työnhakija-asiakasta virkailijaa kohden.

"Pitäisin asiakkaiden määrää virkailijaa kohden sopivana, tässä asiantuntijalla vielä säilyy hallinnan tunne. Asiantuntijat ovat myös itse kertoneet, että tällä asiakasmäärällä pystyvät asetetun tavoitteen saavuttamaan."

 

Tulokseen pyritään yhdessä

Asiantuntijatyötä Vantaalla on toteutettu neljässä 3-5 hengen itseohjautuvassa ryhmässä. Vantaan pienryhmissä työskennellään itseohjautuvasti itseään johtaen. Asiakkaat ovat lähtökohtaisesti yhteisiä ja tulokseen pyritään yhteisvastuullisesti. Työn tulokset, asiakastilanteet ja -määrät ovat koko ajan kaikkien tiedossa. Lisäksi pyritään avoimeen ja luottamukselliseen työilmapiiriin.

"Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos jollakin on liikaa kuormaa, eikä esimerkiksi pysy kolmen kuukauden haastattelusyklin tahdissa, tulee ryhmä apuun ja ne auttavat, joilla on helpompi työtilanne. Parhaissa tapauksissa ryhmä saattaa itse jakaa asiakaskuormitusta itseohjautuvasti", Uurtio toteaa.

Yhteisvastuullisuuden lisäksi toimivaan pienryhmätyöskentelyyn on kuulunut avoin tietojen vaihto. Määräaikaishaastatteluihin ja työsuoritteisiin liittyen ovat kaikki seurantatiedot olleet kaikkien käytössä.

"Olemme olleet mukana itseohjautuvia ryhmiä ja avointa tietojenvaihtoa koskevassa pilotissa Uudenmaan TE-toimistossa ja Vantaan kokemukset ovat kiinnostaneet laajemminkin Uudenmaan TE-toimistossa", Uurtio kertoo.

Uurtion mukaan määrällisen tavoitteen saavuttamiseen ei auta tyytyä, vaan nyt on panostettava entistä enemmän laatuun: tarjottava asiakkaalle palveluja mahdollisimman tehokkaasti ja rakennettava asiakkaalle sopivia työllistymispolkuja.

"Tällä hetkellä fokus on siinä, että paitsi että palvelumme ovat asiantuntijoillamme hyvin hallussa, niin niitä osattaisiin myös markkinoida entistä tehokkaammin. Kun sitten asiakkaan palveluntarve tunnistetaan, osataan siihen tarjota oikeaa ratkaisua", Uurtio kuvailee.

-------------

Tämä juttu on ilmestynyt aikaisemmin uutiskirjeessämme. Uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi. Tilaa Uudenmaan TE-toimiston uutiskirje tästä linkistä.

 

Teksti: Aino Hela

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä

www.te-palvelut.fi/uusimaa  |

Facebook: Uudenmaan TE-palvelut

Twitter: Uudenmaan TEpalvelut  ja EGR Uusimaa

 

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet