A-P. PietiläA-P. Pietilä on päätoimittaja emeritus ja tietokirjailija.

Kenellä on oikeus Suomeen?

Kuka täällä asuu ja kuka tänne saa tulla?

Työikäinen väestö hupenee ja työvoimapula orastaa samaan aikaan, kun työttömyys on korkealla.

Työtätekevien nykyinen määrä ei riitä elättämään koko kansaa ilman jatkuvaa velanottoa. Elintasomme ei säily, ellei työtä tehdä nykyistä enemmän. Tästä on turha kiistellä.

Työttömiä on noin 330 000, joista eri arvioiden perusteella enintään 60 000 työllistyy tänä vuonna. Loppujen osalta työ ja tekijä eivät kohtaa työn laadun, osaamisen puutteiden ja työpaikan sijainnin vuoksi. Osan kohdalla työttömyyskorvauksen taso pitää henkilön kotona.

Tästä seuraa, että Suomeen haalitaan lisää tekijöitä ulkomailta. Tästä alkaa kiistely.

Virosta ontullut jo 10 vuotta työvoimaa rakennuksille, terveydenhoitoon, siivoukseen, kuljetuspalveluihin, kauppoihin, vartiointiin, lasten- ja vanhustenhoitoon. Ukrainalaiset ovat tulleet maataloustöihin ja intialaiset it-aloille. Vierastyöläisiä on ainakin 100 000.

 Suomalaisten halu kouluttautua uuteen ammattiin ja mahdollisuudet muuttaa työn perässä ovat liian vähäisiä."

On väärin väittää, ettei työtä ole. On oikein sanoa, että suomalaisten halu kouluttautua uuteen ammattiin ja mahdollisuudet muuttaa työn perässä ovat liian vähäisiä. Esteitä nousee myös korkeiden vuokrien vuoksi.

Työttömien määrästäon yli viidesosa eli 75 000 ulkomailla syntyneitä.

Tänä vuonna vastustetaan työttömien aktiivimallia eli omaehtoista työnhakua. Eniten sitä vastustavat ne, joilla olisi matalien tulojensa vuoksi suurin tarve työllistyä.

Vielä äänekkäämpi meteli nousee hallituksen uudesta maahanmuutto-ohjelmasta, jolla pitäisi edistää työperäistä maahanmuuttoa ja työpaikkojen avaamista ulkomaalaisille.

Työn perässä muuttajia tarvitaan hyvinvointikulujen maksajiksi. Samaan aikaan maahan tulee myös pakolaisia, joiden kaikki kulut on maksettava. Populistit rinnastavat pakolaiset ja työn perässä muuttajat. Tästä on helppo riidellä.

Työperäistä muuttoa voitaisiin hidastaa mutta ei tyrehdyttää, jos suomalaiset työttömät ottaisivat edes osan nykyisten vierastyöläisten työpaikoista. Miksi maahanmuuttoa vastustavat poliitikot eivät ole ottaneet tätä aktiivimallia ohjelmaansa? Eikö se olisi aitoa Suomi ensin -politiikkaa?

A-P. Pietilä

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet