Uudenmaan TE-toimisto

Euroopan globalisaatiorahasto ICT-alan tukena

Ohjelmistoala on ollut toistuvien ja massiivisten irtisanomisien myrskyn silmässä viimeiset vuodet. Euroopan Globalisaatiorahaston eli EGR:n tuella Uudellamaalla perustetut projektit ovat auttaneet ohjelmistoalan irtisanottujen uudelleen työllistymistä. EGR-toimijat kokoontuivat 22.11.2017 projektin päätösseminaariin Vanhalle Ylioppilastalolle kertomaan projektien tuloksista ja pohtimaan EGR:n tulevaisuutta Suomessa.

Mikä Euroopan globalisaatiorahasto?

Outi Viljamaa työ-ja elinkeinoministeriöstä kertoi lyhyesti Euroopan globalisaatiorahaston historiasta ja toiminnasta.

Euroopan globalisaatiorahasto perustettiin vuonna 2007 Ranskan aloitteesta autoteollisuuden massiivisten irtisanomisten koetellessa maan taloutta. Rahaston tarkoituksena on globalisaation negatiivisten vaikutusten lieventäminen Euroopassa. Tukea voi saada esimerkiksi silloin, kun suuryritys lopettaa toimintansa tai tuotanto siirretään EU:n ulkopuolelle. Rahastosta tuetaan myös maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömäksi jääneitä sekä hankkeita, jotka auttavat irtisanottuja saamaan työtä tai perustamaan oman yrityksen.

Aluksi EGR:n kriteeristö oli melko tiukka, mutta nykyisin rahastosta voivat hakea tukea yritykset, joista on irtisanottu vähintään 500 henkilöä neljän kuukauden aikana tai saman toimialan yritykset, joista on irtisanottu yhteensä 500 henkilöä.

Suomesta on lähtenyt kymmenen hakemusta kuudelta alueelta pääosin ICT-alalta. Suomi on hakenut tukea vuosina lähes 40 miljoonan euroa ollen näin suurin edunsaaja, ja EGR-tukeen oikeutettuja on Suomessa noin 14 000.

Ohjelmistoala pulassa

Ohjelmistoyrittäjät Ry:n Rasmus Roiha kertoi, että vaikka ohjelmistoala on rakennemuutoksessa ja irtisanomisia on ollut laajalti, kamppailee ohjelmistoala toisaalta tällä hetkellä osaajapulan kanssa. Vaje on Suomessa noin 7000 työntekijää ja se kasvaa noin 2000 henkilön vuosivauhtia. Oppilaitokset eivät pysty enää vastaamaan kovaan työntekijäpulaan - määrällisesti tai laadullisesti. 

"Perinteinen koodauksen opiskelu ei enää nykypäivänä tuota valmiuksia työskennellä nopeasti muuttuvalla ICT-alalla, vaan tärkeämpää on valmius ymmärtää uusia järjestelmiä ja kyky työskennellä niiden kanssa yhteistyössä", Roiha totesi.

"Työvoimapulasta huolimatta merkittävä osa IT-yrityksistä ei ole hakemassa ulkomaista työvoimaa, vaikka noin 80 %:ssa yrityksistä työympäristössä on valmius ulkomaisille työntekijöille", Roiha jatkoi. Suomalaisille ohjelmistoalan työntekijöille siis riittäisi töitä, mikäli osaamista saisi uudistettua ja täydennettyä nykyisten vaatimusten tasolle.

Ohjelmistoala- ja Microsoft 1 -projektit

Erja Nikula Uudenmaan ELY-keskuksesta kertoi Uudenmaan ICT-alan EGR-projektien etenemisestä ja tuloksista.

Ohjelmistoalan projektissa kartoitettiin Uudellamaalla noin 40 ohjelmistoalan yritystä, joista oli irtisanottu yhteensä 737 henkilöä. Irtisanovat yritykset eivät pääasiassa olleet itse aktiivisia; suurelle osalle irtisanotuista ei tarjottu yritysten toimesta muutoskoulutusta. Projektia varten hankittiin uusia, räätälöityjä valmennuspalveluja, jotka käynnistyivät heti projektin alkaessa. Projektin aloitus myöhästyi noin vuodella.

Microsoft 1 -ohjelma poikkesi ohjelmistoalan projektista lähinnä irtisanovan yrityksen aktiivisuudessa. Irtisanottuja oli yhteensä 795, ja Microsoft tarjosi kaikille irtisanotuille mittavan muutoskoulutusohjelman, johon irtisanotuilla on oikeus osallistua yhdeksän kuukauden ajan töiden päättymisestä alkaen. Lisäksi kohderyhmää ohjattiin ICT-alan yleisiin koulutuksiin ja muille projekteille hankittuihin koulutuksiin. Microsoft 1 käynnistyi noin kaksi-kolme kuukautta myöhässä.

Molempien projektien asiakkaat saivat omat vastuuasiantuntijat Uudenmaan TE-toimistosta. Lisäksi heillä oli käytettävissään kaikki TE-toimiston palvelut eli työtarjoukset, koulutukset, valmennukset, palkkatuki ja starttiraha. Käytännössä kuitenkin Microsoft 1 -ohjelman asiakkaat eivät käyttäneet starttirahaa, koska Microsoftin oma koulutusohjelma tuki yrittäjyyttä runsaskätisesti.

Ohjelmistoalan projektin käytännön havaintoja

"Toimenpiteet tulisi saada käyttöön irtisanotuille mahdollisimman nopeasti", Nikula painotti. Teknisten työnhakutaitojen lisäksi on panostettava irtisanottujen kannustamiseen ja tukeen, sillä osa tarvitsee näköalojen laajentamista ja motivointia edetäkseen työnhaussa. Kannustamista kaivattiin etenkin työnantajilta. Projektin aikana havaittiin, että asiakkaiden palvelutarpeet saattavat muuttua ajan kuluessa.

Microsoftin Rilla Hiillos korosti, että EGR-tuki on ollut tärkeässä asemassa Microsoftilta irtisanottujen uudelleen kouluttautumisessa, palkkauksessa ja yritysten perustamisessa. Esimerkiksi palkkatuen avulla useat sadat irtisanotut ovat päässeet kiinni uusiin töihin. Lokakuun 2017 alussa työttöminä oli 7,2 % Microsoft 1 -ohjelmaan oikeutetuista irtisanotuista.

Seminaarin puhujat korostivat, että vaikka vastaavanlaisia irtisanomisaaltoja ei toivo kukaan, irtisanomisilla on myös positiivisen vaikutuksensa: EGR-projektien myötä syntynyt toimijoiden välinen avoin yhteistyö ja verkostot. EGR-mallin hyvin toimiva verkostoyhteistyö olisi tärkeää saada pysyväksi osaksi kasvupalveluja. EGR:n tulevaisuuden mahdollisuudet lienevät myös positiivisen rakennemuutoksen tukemisessa, eli pula-alojen työntekijävajeen paikkaamisessa erilaisten työllisyysohjelmien kautta.

 

Teksti: Tiina Päärnilä

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä

www.te-palvelut.fi/uusimaa  |

Facebook: Uudenmaan TE-palvelut

Twitter: Uudenmaan TEpalvelut  ja EGR Uusimaa

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet