Tapio Luoma

Vapaus on myös vastuuta

Runsaan parin viikon kuluttua vietämme Suomen itsenäisyyspäivää tavanomaista juhlavammin. Sadan vuoden mittainen matka ja pyöreät vuodet tuntuvat erityisen huomion arvoisilta. Samalla tarjoutuu tilaisuus pohtia, mitä oikeastaan tarkoitamme puhuessamme itsenäisyydestä ja vapaudesta.

Emme arvosta itsenäisyyttä ja vapautta ainoastaan valtion ominaisuuksina vaan näemme niiden mielellämme koskevan myös itseämme yksittäisinä ihmisinä.

Itsenäinen ja vapaa ihminen haluaa päättää omista asioistaan. Hän ei suostu alistumaan muiden ohjailtavaksi, koska hän itse parhaiten tietää, mikä on hänelle hyväksi.

Henkilökohtaisen itsenäisyyden ja vapauden korostamisessa on kuitenkin myönnettävä, että nämä ominaisuudet elävät aina suhteessa toiseen ihmiseen ja yhteisöön. Ilman tätä suhdetta ja sen asettamia ”reunaehtoja” itsenäisyys ja vapaus eivät voi toteutua.

llman vastuuta vapaus muuttuu anarkiaksi."

Sama ehdollisuus pätee valtiolliseen itsenäisyyteen, joka edellyttää toteutuakseen, että muut suvereenit valtiot tunnustavat sen. Vapaus puolestaan ei ole pelkästään vapautta jostakin vaan myös johonkin, sillä ilman vastuuta vapaus muuttuu anarkiaksi.

Juhlimme satavuotiasta maatamme samaan aikaan kun olemme juuri päättämässä reformaation merkkivuoden viettämistä.

Viisisataa vuotta sitten Saksasta alkanut kirkollinen liikehdintä sai aikaan paitsi syvän uskonnollisen murroksen myös kauaskantoisiin seurauksiin johtaneen yhteiskunnallisen muutosprosessin.

Oman pohjoismaisen hyvinvointivaltiomme juuret nousevat monilta osin reformaation perinnöstä.

Reformaatioliikehdinnän alullepanijan Martti Lutherin ajattelussa itsenäisyydellä ja vapaudella oli tärkeä sija.

Hän esimerkiksi painotti lukutaidon merkitystä, sen opettamista ja omaksumista, koska hänen mielestään jokaisen tuli itse saada lukea Raamattua, vieläpä omalla äidinkielellään.

Hän myös totesi, että rakkauden näkökulmasta kristitty on vapaanakin kaikkien ”altis palvelija ja jokaisen alamainen.”

Ollaksemme itsenäisiä ja vapaita tarvitsemme toisiamme.

Tapio Luoma

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet