Tapio Luoma

Totta ja varmaa

Totuus tuo iloa, mutta se voi myös ahdistaa. Totuus kannustaa rohkeuteen, mutta se voi myös pelottaa. Totuus on välttämätöntä, mutta usein se sivuutetaan.

Vakuuttavuuteen ei tarvita totuutta, ainoastaan kykyä kertoa sitä sivuava värikäs tarina."

Sanotaan, että elämme totuuden jälkeistä aikaa. Lausuma kertoo paineesta, joka totuuteen kohdistuu.

Valemediat, vaihtoehtoiset totuudet ja salaliittoteoriat rakentavat yksittäisistä seikoista kudelmaa, joka viehättää yksinkertaisuudellaan, loogisuudellaan ja mielikuvituksellisuudellaan.

Vakuuttavuuteen ei tarvita totuutta, ainoastaan kykyä kertoa sitä sivuava värikäs tarina.

Vilpitöntä totuuden kannattajaa eivät ahdista pelkästään valheet. Hänen kiusakseen saattaa ilmestyä myös varmuus. Länsimaisessa ajattelussa voimistui nelisensataa vuotta sitten juonne, joka samaisti totuuden ja varmuuden.

Kehitys selittyy muun muassa luonnontieteiden nousulla. Havaittiin, että niiden voima maailman selittämisessä perustui matemaattisiin kaavoihin, joiden ajateltiin kuvastavan varmalla tavalla todellisuutta.

Maailma oli helppo mieltää valtavaksi koneistoksi, jossa sen jokaisella osalla on oma tarkasti määritelty paikkansa ja joka pysyy käynnissä lahjomattomalla varmuudella.

Myös monarkiat perusteltiin varmuudella, joka rakensi kuvaa vahvasta hallitsijasta ja hänen hallintokoneistostaan.

Varmuudelle oli tilausta. Sitä tarvittiin tuomaan lohtua epävarman elämän myllerryksiin, joita muun muassa sodat, taudit, köyhyys ja nälkä aiheuttivat.

Vaikeina aikoina varmuus viehättää totuutta enemmän.

Varmuutta tarvitaan kunhan muistetaan, että totuus ja varmuus eivät suinkaan ole sama asia. Tosi on totta meistä riippumatta, kun taas varmuus on ennen kaikkea meidän henkilökohtainen ominaisuutemme.

Varmuuden tulee tukeutua totuuteen, ei päinvastoin.

Erityisesti mielipiteiden rakentamisessa ja esittämisessä nöyryys suhteessa totuuteen on paikallaan.

Näkemysten hedelmällisyys nimittäin perustuu lopulta enemmän siihen, missä määrin ne nojautuvat totuuteen, kuin siihen, millaisella varmuudella niitä esitetään.

Tapio Luoma

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet