Uudenmaan TE-toimisto

Sampo-palvelu vastaa yli 50-vuotiaiden työllistymisen haasteisiin

Sampo-palvelu on määräaikaishaastattelujen tueksi suunnattu uusi palvelu Uudenmaan TE-toimistossa.

Katriina Mäkelä

Sampo-palvelun kohderyhmänä ovat yli 50-vuotiaat työnhakijat. Tämän lisäksi palveluun ohjataan asiakkaita, joiden työttömyyden arvioidaan pidentyvän pitkäaikaistyöttömyydeksi. Palveluun ohjataan asiakkaita myös aloilta, joilla on rekrytointivaikeuksia.

Palvelussa asiakkaalle määritellään oma työllistymiseen tähtäävä tavoite, joka on saavutettavissa myös nopealla aikataululla. Henkilökohtaisen tuen lisäksi käytettävissä on työnvälityspalvelua, vertaisryhmätukea ja verkkovalmennusta. Palvelun kesto on enimmillään kuusi kuukautta.

Asiakas voi sopia palveluun osallistumisesta TE-toimiston haastattelun yhteydessä. Palvelussa asiakas saa valita viidestä eri palveluntuottajasta, kenen tuottamaan palveluun hän haluaa osallistua. Palveluntuottajina toimivat Arffman Consulting, Helsingin Ura-instituutti, Spring House, Valmennuskeskus Public ja VMP Group.

"Sampo-palvelua hyödynnetään taistelussa pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan. Palveluun osallistuessa työnhakija ei menetä mitään, mutta voi saavuttaa vakituisen työpaikan", kehittämiskoordinaattori Jani Honkanen toteaa.

 

Lisätietoa:

Sampo-palvelu

 

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä

www.te-palvelut.fi/uusimaa  |

Facebook: Uudenmaan TE-toimisto

Twitter: Työkkärin Molly-täti  ja EGR Uusimaa

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet