Johannes KoromaKirjoittaja on työtä tekevä eläkeläinen.

Perustuslaki ja sen selitykset

Sata tuhatta suomalaista joutuu kärvistelemään jonoissa odottamassa hoitoon pääsyä, monet yli puoli vuotta tai pitempäänkin. Vaikeimmassa asemassa ovat silmäsairauksista, sisätaudeista ja keuhkosairauksista kärsivät.

Alueelliset erot ovat valtavia eikä yhdenvertaisuudesta voida puhua. Yritys korjata tämä terveyspalvelujen epätasa-arvo on nyt törmännyt perustuslain tulkintoihin, jälleen kerran. Tästä räikeästä perustuslain ja tasa-arvon rikkomisesta lain tulkitsijat eivät kuitenkaan ole oikeasti huolissaan.

 

On vaikea ymmärtää, miten perustuslakivaliokunta näki julkisen hoitopalvelun yhtiöittämisen suurempana tasa-arvon esteenä kuin nykyisen hoidon epätasa-arvon.

Perusteena on, että syrjäseudulle ei riitä yhtiöitettyjä palveluita. Perustelut ovat tuulesta temmattuja ja perustuslain arvostettu asiantuntija Mikael Hiden totesikin, että vaatimus yhtiöittämisestä ei liity perustuslakiin, vaan on puhtaasti poliittinen.

Sote-palveluiden järjestäminen näyttääkin olevan joillekin sairaanhoitopiireille lupa tuhlata rahaa ja aikaa."

Sote-palveluiden järjestäminen näyttääkin olevan joillekin sairaanhoitopiireille lupa tuhlata rahaa ja aikaa.

Viranomaisten omat tilastot osoittavat, että halvimmat sairaanhoitopiirit tuottavat sote-pavelut 2 200 eurolla ja kalleimmat 5 500 eurolla asukasta kohden. Parannusta siihen ei saada aikaan.

Yhtiöittäminen olisikin paljastanut huonosti organisoidut ja kallista palvelua tarjoavat sairaalat. Siksi on ymmärrettävää, että sairaaloiden johto vastustaa julkisen terveydenhoidon kustannusten avaamista. Samasta syystä myös osa kansanedustajista torjuu sen.

 

Suomalaiset ovat terveempiä kuin koskaan aikaisemmin. Pelko siitä, että eliniän pidentyminen johtaisi sairauksien lisääntymiseen, on osoittautunut liioitteluksi.

Siksi olisi oikeus odottaa, että terveydenhoitojärjestelmä pystyisi paremmin huolehtimaan hoitoa tarvitsevista.

Onneksi peruslakivaliokunnalta ei ole kysytty onko nykyinen Suomen hallitusmuoto ja valtiosääntö perustuslain mukainen ja takaako se tasa-arvon.

Jos sitä olisi kysytty 100 vuotta sitten, itsenäistyminen ja valtion toimintojen käynnistäminen olisi lykkääntynyt monella vuodella.

Johannes Koroma

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet