Anneli Jäätteenmäki

EU:n turvallisuusyhteistyö syvenee

Suomeen asti ulottuneet pakolaisvirrat viimeistään opettivat meille, kuinka kaukana rajojemme ulkopuolella tapahtuvat asiat vaikuttavat myös meillä.

Kansainvälisen politiikan tapahtumat vaikuttavat myös sisäpolitiikkaan meillä ja muualla. Ulkopolitiikasta on tullut entistä enemmän sisäpolitiikkaa.

Samasta kehityksestä ovat osaltaan osoituksena myös tällä viikolla näkemämme kotimaanpolitiikan käänteet, jotka kärjistyivät hallituskriisiksi asti.

Kansalaisten turvallisuudentunne on horjunut terrori-iskujen myötä, jotka eivät tunnu valitettavasti olevan hellittämässä. Monille meistä kaukaisemmalta asialta tuntuvat kyberuhat, mutta uutisista tiedämme niiden voimistuneen.

Viimeiset pari vuotta ovat olleet synkkiä vuosia EU:n yhteistyössä. Yhteistyö on takunnut monissa asioissa.

 

Nyt komissio esittää tiivistyvää yhteistyötä turvallisuus- ja puolustusasioissa. Kaikissa kyselyissä kansalaiset odottavat EU:lta tuloksia juuri turvallisuuteen liittyvissä asioissa. "Mikä unioni se sellainen on, joka ei takaa kansalaisten turvallisuutta", näin kuvasi presidentti Niinistö monen tuntoja.

EU on perustamassa puolustusbudjettia, josta rahoitetaan ensivaiheessa puolustustutkimusta, mutta tarkoitus on vauhdittaa puolustusteknologian kehittämistä ja jäsenvaltioiden yhteisiä hankintoja.

EU-yhteistyötä on tehtävä niillä alueilla, jotka hyödyttävät jäsenmaita. Suomen kannattaa mielestäni olla mukana puolustusyhteistyön tiivistämisessä muiden EU-maiden mukana.

EU:lla on jo pitkään ollut yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta tähän asti on kehitetty ainoastaan yhteistä kriisinhallintavalmiutta. Pidemmälle ei ole edetty Britannian voimakkaan vastustuksen vuoksi.

Yhteistyön tiivistämisen ohella on muistettava, että ulkopolitiikka ei ole vain puolustuspolitiikkaa. Hyvin hoidettu ulkopolitiikka ja hyvät naapurisuhteet ovat parasta puolustusta.

Globaalisti ilmastonmuutoksen torjuminen ja eriarvoistumisen estäminen ovat nykyajan parhaita ulkopolitiikan toimia.

Anneli Jäätteenmäki

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet