Sampo Terho

Sosiaaliturva ei kuulu terroristeille

Useat tiedotusvälineet ovat alkuvuodesta uutisoineet, että suomalaista sosiaaliturvaa voidaan maksaa taistelualueilla sotiville terroristeille.

Tutkijoiden mukaan terroristijärjestöt, kuten Isis, ovat jopa rahoittaneet osin toimintaansa länsimaista kerätyillä sosiaaliturvamaksuilla.

Tällaiset sosiaalitukien räikeät väärinkäytökset ovat epäeettisiä. Ne nakertavat sosiaaliturvajärjestelmän uskottavuutta ja korjaamatta jäädessään jopa kansalaisten veronmaksuhalukkuutta.

Suomalaisten verovaroista kustannettu sosiaaliturva kuuluu suomalaisten vähävaraisten lapsiperheiden, opiskelijoiden, eläkeläisten, työttömien ja työkyvyttömien toimeentulon turvaamiseen.

Sosiaalitukien valuminen terrorismia harjoittaville tahoille on estettävä kaikin keinoin. Ratkaisuja voidaan etsiä Kelan ja poliisin viranomaisyhteistyötä parantamalla sekä tarvittaessa muuttamalla lainsäädäntöä.

Vierailun ja jopa lomailun taistelualueella tulee olla viranomaisille selkeä signaali siitä, ettei henkilö ole oikeutettu suomalaiseen sosiaaliturvaan."

Viranomaisille täytyy tarvittaessa antaa mahdollisuudet tietojenvaihtoon, jos henkilöllä havaitaan kytköksiä terroristijärjestöihin. Sosiaalitukien maksamista ulkomaille tulee ylipäänsä kontrolloida tarkemmin kaikenlaisten väärinkäytösten estämiseksi.

Vierailun ja jopa lomailun taistelualueella tulee olla viranomaisille selkeä signaali siitä, ettei henkilö ole oikeutettu suomalaiseen sosiaaliturvaan. Myöskään turvapaikan tarve ei voi olla kovin ilmeinen, jos henkilö voi kuitenkin edelleen oleskella alueella josta on paennut, joten henkilön oikeutus oleskelulupaan voidaan myös arvioida uudelleen.

Terrorismirikokseen syyllistyneiden ei tule saada Suomen kansalaisuutta. Sen lisäksi on myös selvitettävä mahdollisuus kansalaisuuden peruuttamiseen niiltä terrorismirikoksiin syyllistyneiltä, jotka ovat jo kansalaisuuden saaneet.

Puutteista huolimatta tällä vaalikaudella maahanmuuttopolitiikkaa on jo järkeistetty enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi terrorismiin liittyen rikoslakiin tehtiin muutos, jossa matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten kriminalisoitiin.

Työtä jatketaan sen eteen, että maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö estää väärinkäytökset ja varmistaa suomalaisten turvallisuuden.

Sampo Terho

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet