Muokkaa

Joulukorttitempaus käynnistyy Hyvinkäällä

Hyvinkään Siskot ja Simot toteuttavat joulun alla joulukorttitempauksen, jonka avulla halutaan tuottaa joulun iloa alueen ikäihmisille helpolla tavalla, toimittamalla heille joulukortti. Kortit jaetaan palvelutalojen, pitkäaikaishoidon, koti- ja omaishoidon asiakkaille.

Joulukortteja tekemään haastetaan eri tahoja kuten päiväkotien lapsiryhmiä, koululuokkia, nuorisotaloja ja muita yhteisöjä sekä yksityisiä kansalaisia.  Tänä vuonna - kuten viime vuonnakin - tempauksessa ovat mukana kaikki viisi kuntaa, joissa Siskot ja Simot -yhteisön paikallista toimintaa on. Aikaisempina vuosina tempauksesta saatu palaute on kertonut korttien olleen saajilleen tärkeitä. Eräs palvelutalon asukas oli nukkumaan mennessäänkin pitänyt korttia sylissään.

Korttiin pyydetään kirjoittamaan allekirjoitukseksi: t. Siskot ja Simot ja kortintekijän etunimi.  Lapset voivat kirjoittaa nimen perään myös ikänsä. Kortteja voi toimittaa Prismassa ja Citymarketissa oleviin keräyslaatikoihin 21.11. - 11.12. välisenä aikana.

Lisätietoja [email protected]

Hyvinkään Siskot ja Simot

Siskot ja Simot -yhteisö aktivoi kansalaisia välittämään lähimmäisistään ja tuottamaan hyvää mieltä muille ja itselle.

Jokainen ihminen voi toimia kohtaamisen ja välittämisen eturintamassa, siskona ja simona, ja olla avuksi ja iloksi lähimmäisille. Yhteisö organisoi suoraa, matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa eikä yhteisön jäsenen tarvitse liittyä mihinkään järjestöön.

Toimintaa järjestetään yhteisinä tempauksina sekä pienemmissä soluissa ja ryhmissä.

Yhteisön toiminnan tarkoituksena on tukea ihmisten sosiaalista hyvinvointia paikallisyhteisössä. Jokainen kansalainen voi osallistua toimintaan, ja myös ehdottaa toimintakohteita ja tekemisen tapoja. Yhteisön toimintaa ohjaavat arvot ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus, rohkeus ja ilo.