Atlas Saarikoski

Virastolle loppu

Aikuisena tuntuu joskus hankalalta löytää uusia ystäviä. Tänä vuonna olen kuitenkin tutustunut mukavaan äitiin. Hän on hauska, ja me saamme molemmat pian vauvan. Onnekasta!

Se, mikä meitä erottaa on, etten tiedä, saako hän jäädä Suomeen. Äiti perheineen on odottanut pitkään Maahanmuuttoviraston turvapaikkakuulustelua.

Heidän odottaessaan virasto on julistanut perheen kotimaan turvalliseksi kahdesti. Toukokuussa virasto linjasi, että Afganistaniin, Irakiin ja Somaliaan voi tällä hetkellä palata kaikille alueille. Linjauksen jälkeen Irakissa on kuollut 1 479 ja haavoittunut 3 247 siviiliä.

Tänä vuonna virasto on tehnyt yli puolet enemmän kielteisiä kuin myönteisiä turvapaikkapäätöksiä ihmisille, jotka tulevat näistä maailman vaarallisimmista maista.

Maahanmuuttoviraston agendan tulisi olla ihmisten elämän edellytysten turvaaminen eikä niiden vieminen."

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi viimeviikkoisessa tuomiossaan vastoin Maahanmuuttoviraston kantaa, että Irakin turvallisuustilanne on huonontunut. Tuomioistuin totesi, että Ruotsi syyllistyisi kidutusta, epäinhimillistä ja alentavaa kohtelua koskevan kiellon rikkomiseen, mikäli se käännyttäisi perheen Irakiin.

Maahanmuuttovirasto on viime aikoina ollut voimakkaan kritiikin kohteena. Julkisuudessa on puhuttu ihmiskaupan uhrien käännyttämisestä, mielivaltaisista perheiden erottamisista ja järjenvastaisista kielteisistä turvapaikkapäätöksistä.

Tämä on saanut monet kysymään, toimiiko virasto ensinkään lain mukaan. Perustuslaissa viranomaiset on velvoitettu turvaamaan ihmisten perus- ja ihmisoikeudet.

Maahanmuuttoviraston agendan tulisi olla ihmisten elämän edellytysten turvaaminen eikä niiden vieminen. Sen sijaan viraston tavoite vaikuttaa olevan, että mahdollisimman harva saisi turvapaikan. Virasto tuottaa myös itse tiedon, minkä perusteella se tekee päätökset.

Tilanteessa olisi syytä lakkauttaa koko virasto ja siirtää turvapaikan haku esimerkiksi suoraan tuomioistuimiin.

Turvapaikkajärjestelmä pitäisi myös uudistaa: se perustuu 50 vuotta vanhoihin tiukkoihin kriteereihin, jotka eivät vastaa ihmisten turvan tarvetta.

On katsottava paitsi lakia myös inhimillisyyttä. Mahdollisuus elää turvassa on jokaisen ihmisen oikeus ja sen turvaaminen on valtioiden tehtävä.

Atlas Saarikoski

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet