Uudenmaan TE-toimisto

Ohjaamo Espoossa kokeillaan uusia nuorten työllistämiskeinoja

Ohjaamo Espoossa nuori saa kaikki palvelut saman katon alta. Asiantuntijat (vasemmalta) Soraja Harjula, Liiban Sheekhdoon ja Tea Melin Ohjaamon viihtyisissä tilossa.

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, jossa kaikki nuorille suunnatut palvelut löytyvät saman katon alta jo yli 30 paikkakunnalla Suomessa. Pääkaupunkiseudulla niitä löytyy Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta. Ohjaamosta nuoret saavat tukea ja neuvontaa mm. työ-, koulutus- ja asumisasioissa. Ohjaamo Espoo aloitti toimintansa 12.8.2015, mutta viralliset avajaiset pidettiin lokakuun alussa 2015. Koko Ohjaamon henkilöstö on innostunut kehittämään yhteistyössä uusia ajatuksia ja keinoja nuorten työllistämiseksi. Kunkin nuoren ongelmiin pyritään löytämään henkilökohtainen ratkaisu ja yksilöllinen ohjaus onkin avainasemassa Ohjaamossa.

Ohjaamo Espoosta nuoret saavat henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta sekä omaan tilanteeseensa sopivaa tukea. Tuki voi liittyä esimerkiksi arjen hallintaan, sosiaalisiin valmiuksiin tai kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Ohjaamossa eri alan ammattilaiset tekevät saumattomasti yhteistyötä ja nuori saa tarvitsemansa palvelut helposti ja joustavasti yhdestä paikasta. Kasvokkain tapahtuvan neuvonnan lisäksi nuoria neuvotaan monissa tapahtumissa, puhelimitse ja verkossa. Ohjaamo Espoo järjestää mm. työnantajatapahtumia, infotilaisuuksia ja kiertäviä pop up -ohjaamoja eri teemoilla oppilaitoksissa.

TE-toimiston palvelut yhdestä paikasta

Ohjaamo Espoon 14 asiantuntijan joukossa työskentelee Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntija, joka auttaa nuorta monenlaisten ”työkkäriasioiden” kanssa. TE-toimiston asiantuntija Tea Melin on työskennellyt Ohjaamo Espoossa sen perustamisesta alkaen. Työstään hän toteaa, että hänellä on meneillään 20. vuosi nuorten neuvojana. Melin pitää työtään Ohjaamossa haastavana, mutta erittäin antoisana. Hänen mielestään nuorten parissa on vielä paljon tehtävää eikä nuori voi odottaa. Antoisaa on, että nykyisessä tehtävissään hän voi tavata ja neuvoa nuoria kasvokkain. Useimmat Ohjaamon asiakkaat ovat vaihtaneet TE-toimiston asiakkuuden Ohjaamo Espoon asiakkuudeksi, koska siellä voi hoitaa kaikki asiat saman katon alla. ”Nuoret avautuvat paremmin, kun heidän kanssaan keskustellaan kasvokkain. Meillä on todella motivoituneita nuoria”, sanoo Melin.

Nuorta askarruttaa usein, mistä voisi löytää työpaikan tai millainen on hyvä hakemus? Tea Meliniltä nuori saa ohjausta ja tukea työnhakuun, esimerkiksi työhakemuksen ja CV:n tekoon sekä valmistautumisohjeita työhaastatteluun. Nuori saa sieltä myös hyviä vinkkejä siitä, mistä töitä tai työkokeilupaikkaa kannattaa etsiä. Välillä Ohjaamon asiantuntijoilla voi olla tarjota myös suoraan erilaisia työmahdollisuuksia omien työnantajakontaktiensa kautta. Lisäksi he järjestävät infotilaisuuksia työnhakuun liittyen.

Uusia ja ennakkoluulottomia työkaluja kehitetään

Ohjaamo Espoossa kehitellään ja kokeillaan uudenlaisia ja ennakkoluulottomia keinoja ohjata nuori opiskeluun ja työelämään. Koko tiimi osallistuu kehittämistyöhön ja uusien ideoiden luomiseen. He ovat yhtä mieltä siitä, että nuorten tukemiseen tarvitaan aivan uusi keinoja ja uusia työkaluja ja niiden eteen tehdään nyt töitä.

Hyvänä esimerkkinä voisi mainita, että tänä keväänä Espoon kaupungilla on menossa mittava hanke, jolla pyritään työllistämään useita Ohjaamon nuoria oppisopimuksella kaupungin eri työpaikkoihin. Paikkoja on tarjolla mm. vammaispuolella, vanhuspalveluissa, liikuntapuolella ja koulunkäyntiavustajan tehtävissä. Tarjolla on noin suuri määrä työkokeilupaikkaa kestoltaan 1-2 kuukautta. Näiden joukostaan tavoitteena on solmia noin 20 oppisopimusta kesällä 2016. Mukana on nuoria sekä valtaväestöstä että maahanmuuttajien joukosta tasapuolisesti. Kaikki ovat samalla linjalla valintaperusteiden suhteen.

Laaja-alainen asiantuntijoiden tuki

Monialaista palvelua tarjoavassa Ohjaamossa ovat mukana muun muassa TE-toimisto, kuntien koulu- ja nuorisotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, KELA, oppilaitokset kuten Omnia sekä kolmas sektori saman katon alla. Ohjaamo Espoossa toimii kolme laaja-alaista tiimiä asiantuntijoineen: Arki haltuun, Ammattiin- ja Töihin-tiimit.

Töihin-tiimi  

Ohjaamo Espoosta nuorelle annetaan ohjausta ja tukea työnhakuun. Asiantuntija auttavat häntä tekemään työhakemuksen ja CV:n sekä valmistautumaan työhaastatteluun. Ohjaamosta myös hyviä vinkkejä siitä, mistä töitä tai työkokeilupaikkaa kannattaa etsiä. Ohjaamo järjestää erilaisia infotilaisuuksia työnhakuun liittyen. Tarkemmat tiedot näistä löydät Ohjaamon Ajankohtaista-sivulta. Töihin-tiimissä työskentelee neljä asiantuntijaa.

Jens Kirkland aloitti työt Ohjaamossa marraskuussa 2015. Hänen tehtävänään on mm. käydä eri yrityksissä, tunnustella maaperää ja pitää yhteyksiä työnantajiin. Koska hänellä on yhteyksiä työnantajiin, sitä kautta löytyy nuorille myös työpaikkoja. Tarvittaessa Kirkland myös auttaa nuorta tekemään CV:n ja hakemuksen sekä sparraa työhaastattelua varten. Työssään hän kokee joka päivän erilaiseksi.

Pie Hagström tekee yritysyhteistyötä. Hän on työskennellyt Ohjaamossa hieman yli kuukauden. Pie kehuu Ohjaamon asiantuntijoita huipputiimiksi ja ilmapiiri on hänestä innostava. Hän arvostaa sitä, että voi konkreettisesti antaa apua ja neuvoja nuorille. Koko tiimin voimin he pyrkivät kehittämään uusia tehokkaita auttamiskeinoja nuorille. ”Pienistä asioista saadaan suurta aikaan.” Hän pitää myös työelämän valmennuskursseja nuorille.

Liiban Sheekhdoon on työskennellyt maahanmuuttajataustaisten nuorten ja yhdistysten yhdyshenkilönä Ohjaamon perustamisesta alkaen. Hän on muuttanut Suomeen Somaliasta. Hän puhuu erittäin sujuvaa suomea ja englantia. Sheekhdoonista Ohjaamossa on ilo työskennellä alan ammattilaisten kanssa sekä nuorten parissa Ohjaamossa.

Tea Melin työskentelee TE-toimiston asiantuntijana ja auttaa nuoria kaikissa työkkäriasioissa.

Arki haltuun –tiimi 

Joskus nuori voi törmätä tilanteeseen, että arki ei enää suju toivotulla tavalla tai ettei arki ei ole enää hallinnassa. Eteen voi tulla kysymyksiä, joihin ei välttämättä ilman apua ja tukea löydä vastausta. Ohjaamo Espoon Arki haltuun -tiimi on juuri tällaisia tilanteita varten. Tiimissä työskentelevät Marika Aalto (nuorisonohjaaja) Mia Könönen (sosisaalihoitaja), Pia Vyyryläinen (sairaanhoitaja), Riikka Siniluoto (sos. ja terveysalan asiantuntija), Tomi Korhonen (sos. ja terveysalan asiantuntija) sekä Soraja Harjula (asumiskoordinaattori).

Riikka Siniluoto on toiminut arjen hallinnan asiantuntijana Ohjaamossa sen perustamisesta alkaen. Hän kokee työnsä, etenkin asiakaspalvelun ja kehittämisen on motivoivaksi, vaikka paineitakin välillä on. ”Kalenterini on koko ajan täyteen buukattu, mutta toisaalta se kertoo, että työtäni tarvitaan.” Ohjaamo on nuorelle mahdollisuus. Siniluoto hoitaa myös Ohjaamo Espoon some-asioita, kuten Facebookia, Twitteriä ja Instagramia.

Mia Könönen tuli Ohjaamoon maalikuussa. Hän on viihtynyt siellä hyvin, koska työ nuorten parissa on antoisaa.

Tomi Korhonen on työskennellyt Ohjaamossa elokuusta saakka. Häntäestä työ on monipuolista ja haastavaa nuorten parissa. ”Ohjaamo on tärkeä uusi toimintamuoto, missä nuori saa palvelut saman katon alta. Varsinkin syrjäytymisvaaran alaiset nuoret eivät jaksa paneutua asioiden hoitoon hajallaan olevien palveluiden etsintään.”

Soraja Harjula aloitti asuntoasioiden asumiskoordinaattorina helmikuussa. ”Ohjaamo on haastava uusi kehittämisprojekti. Tiimin kanssa haluamme tehdä työstämme näkyvämpää ja saada nuoret löytämään meidän palvelumme.”  Työssä hän pyrkii saamaan avoimen kontaktin nuoreen voidakseen auttaa häntä. ”Meillä on käynyt karkeasti arvioiden noin 500 kävijää aloittamisesta alkaen, mutta odotamme määrän yhä kasvavan, kun nuoret todella löytävät meidät. Kiitolliset asiakkaat ovat työni palkkio.”

Ammattiin-tiimi

Ohjaamo Espoon kautta nuori voi päästä tutustumaan alaan käytännössä työ- tai koulutuskokeilussa, tai saada lisävalmiuksia ura- tai työhönvalmennuksesta. Tarvittaessa ammatinvalintaa voidaan arvioida soveltuvuustestein ja tehtävin. Jos nuoren työ- ja toimintakykyyn vaikuttaa jokin sairaus vai vamma, voidaan tarvittaessa myös käyttää muiden asiantuntijoiden arvioita tilanteesta. Ammattiin-tiimissä työskentelevät TE-toimiston ammatinvalinnanohjauksen psykologi Nefertiti Malaty ja koulutusasioiden asiantuntija Nora Korhonen. Lisäksi keskiviikkoisin opinto-ohjaaja Lilli Kuhakoski-Nenonen auttaa nuoria opinto-ohjausasioissa ja opastaa nuoria hakemaan omia polkuja koulutukseen ja ammattiin.

Nora Korhonen oli juuri haastattelupäivänä päivystämässä, missä tehtävässä kukin tiimistä vuorottelee 2 päivää kerrallaan. Hän kokee työnsä mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi nuorten parissa.

Nuoret arvostavat Ohjaamon palveluita

Haastattelupäivänä 28. huhtikuuta Ohjaamo Espoossa oli myös asunnonhakuinfo, joka kiinnosti nuoria. Nuori sai infosta vinkkejä asunnon hakuun ja tietoa asuntohakemuksen täyttämiseen.

Farah Ahmed Hassan on 24-vuotias Somaliasta tullut nuori, joka asioi Ohjaamossa asuntilanteensa vuoksi. Hän on asunut Suomessa 8 vuotta ja puhuu hyvää suomea. Hänellä on opiskellut rakennusalaa Amiedun aikuiskoulutuksessa. Hänen opinnoistaan puuttuu vielä näyttötyö ja lopullinen tutkinto, joiden suorittaminen alkaa elokuussa. Hän on hiljattain muuttanut Espooseen ja hakee asuntoa sieltä. Hassan toteaa, että asuntotilanne nuorille on todella vaikea Espoossa. Ohjaamo Espoon ihmisiä hän pitää ystävällisinä ja kehuu palveluita erinomaisiksi. Hän kokee saaneensa Ohjaamosta apua omassa tilanteessaan.

Amir Hajizadeh on 23-vuotias nuori Iranista. Asuttuaan Suomessa 8 vuotta hän kertoo oppineensa suomen kieltä luonnollisesti opintojen ja työelämän kautta. Hän puhuu sujuvaa suomea. Hajizadeh hakee asuntoa Espoosta ja tuli siksi tapaamaan Sheekhdoonia, omaa luottohenkilöään Ohjaamoon. Tultuaan Suomeen Hajizedah aloitti valmistavassa opetuksessa, jolla luodaan maahanmuuttajalle hyvä pohja koulunkäynnille Suomessa. Käytyään Leppävaaran lukion urheilulinjan hän alkoi opiskella koulunkäyntiavustajaksi. Tällä hetkellä Hajizadeh on työkokeilussa, jonka paikan hän sai Ohjaamon kautta. Hän on ollut mukana aikaisemmin mm. Leppävaaran Pallon päävalmentajana, Espoon erotuomarikerhossa ja perheleireillä kesätöissä. ”Minusta on kiinnostavaa työskennellä lasten ja nuorten parissa.” Syksyllä hän aloittaa työnsä koulunkäyntiavustajana Espoon Auroran koulussa. Ohjaamo Espoosta hän kehuu saaneensa monenlaista tukea. ”Uskon, että moni nuori varmasti löytää sieltä apua ongelmiinsa. Minä olen saanut paljon neuvoja ja apua Ohjaamosta.”

23-vuotias Jenny Blomqvist hihkui haastattelupäivänä juuri saaneensa tiedon uudesta työpaikasta Lidlissä. Hän oli iloissaan ja innoissaan uudesta työstään. Ohjaamo Espoossa hän kertoo saaneensa arvokasta tukea esimerkiksi CV:n ja hakemuksen laatimisessa. Blomqvist on hiljattain käynyt toisessakin työpaikkahaastattelussa, jossa oli tarjolla keikkatöitä, jos Lidlin työtunneissa tulee vajaata aikaa. Keikkatyöstä hän odottaa yhä vastausta. Hän kertoo ohjaajansa Hagströmin rohkaisseen häntä, että ”kyllä sinä pääset töihin, usko siihen”. Ohjaamon myönteisistä kokemuksista innostuneena hän suositteli kaverilleenkin käyntiä Ohjaamossa. Kaveri oli jo varannut ajan Ohjaamoon. Oltuaan 8 kuukautta työttömänä Blomqvist totesi, että töihin meno jännittää.

Etsivät nuorisotyöntekijät auttavat

Etsivä nuorisotyö tukee niitä nuoria, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai joilta puuttuu suunnitelmat tulevaisuuden varalle. Etsivä nuorisotyö perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja tarjoaa tukea vain, jos nuori sitä itse haluaa. Toiminnan avulla nuori saa mahdollisuuden löytää ne tarjolla olevat palvelut, joiden avulla hän pääsee eteenpäin. Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta, joka voi olla ilman koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa tai muuten tarvitsee apua palveluihin pääsemiseksi.

Tiina Koivisto vastaa etsivästä nuorisotyöstä Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa. Tällä alueella työskentelee kuusi etsivää nuorisotyöntekijää. Ohjaamon palvelut tulevat kipeään tarpeeseen monelle nuorelle. Yhteistyössä koko Ohjaamon tiimi kehittää toimintamallia, kuinka nuoria voitaisiin paremmin ohjata opiskeluun ja töihin. Tavoite on, että nuori saa elämänhallintansa kuntoon.

Ohjaamo Espoon työharjoittelija Oskari Andström on 24-vuotias ja opiskelee sosionomiksi. Hänellä on meneillään 10 viikon työharjoittelu Ohjaamo Espoossa. Hän on ollut mm. mukana Ohjaamon päivystyksessä, asiakastapaamisissa ja seurannut etsiviä nuortentyöntekijöitä kentälle. Koulu on antanut hänelle työharjoittelua varten kehittämistehtäväksi valmistaa perehdytysmateriaalia uusille työntekijöille. Hän kuvailee työharjoittelua Ohjaamossa tosi hienoksi. Hän arvostaa paikan hyvää henkeä ja iloista työmielialaa. ”Tapaan täällä monenlaisia ammattilaisia ja näen paljon nuoria.” Andström valmistuu vuodenvaihteessa 2016/2017. Hänen unelmatyönsä liittyy tietenkin nuorisoalaan.

Projektipäälliköt

Projektipäälliköitä työskentelee kaksi: Pekka Räsänen ja Eija Virkki.

Pekka Räisänen toimii projektipäällikkönä Ohjaamo Espoossa. Hän toimii Omnian palkkalistoilla, mutta Espoon kaupunki maksaa ja mahdollistaa espoolaisille nuorille Ohjaamon palvelut. Hänen mielestään Ohjaamo on erittäin haasteellinen hanke, jolle on suurta tarvetta nuorten parissa. Ohjaamon koko tiimi tähtää siihen, että voimme opastaa nuorta hänen oman arkensa haltuunotossa. Mukana on useita toimijoita eri organisaatioista ja yhteistyössä päämäärämme on kehittää yhteistä matalan kynnyksen toimintamallia.

Ohjaamo Espoo yhteystiedot

Ohjaamo Espoo päivystää ma-ke klo 12-16, to 12-17 ja pe 12-15 välisenä aikana. Päivystysaikana nuoret voivat ottaa yhteyttä soittamalla tai lähettämällä sähköpostiviestin. Käymään voi myös tulla ilman aja varausta.  Päivystys toimii ma-ke klo 12-16, to 12-17 ja pe 12-15 välisenä aikana.

Käyntiosoite: Kamreerintie 3 C (6. krs.), 02770 Espoo
Postiosoite: PL 7002, 02070 Espoon kaupunki

Nettisivut: http://www.ohjaamoespoo.fi/

Ohjaamo Espoon ajankohtaisia tapahtumiin voi tutustua  http://www.ohjaamoespoo.fi/ajankohtaista/

Seuraa Ohjaamo Espoota myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa!

 

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä

www.te-palvelut.fi/uusimaa 

Facebook: Uudenmaan TE-toimisto    www.facebook/Uudenmaantetoimisto

Twitter: Työkkärin Molly-täti      https://twitter.com/TEpalvelutUUD  ja EGR Uusimaa

 

Teksti ja kuvat: Uudenmaan TE-toimisto, viestintä, Marit Finne

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet