Anna Kontula

Rikoslaki ei ole tykkäyslista

Kolme vuotta sitten annoin Iltalehdelle haastattelun seksirikoslainsäädännön uudistamistarpeista. Ehdotin siinä muun muassa aikuisten lähisukulaisten välisen seksin dekriminalisointia, siis poistamista rikoslaista.

Saan haastattelusta edelleen järkyttynyttä palautetta. ”Miten kansanedustaja voi kannattaa jotain noin sairasta?” ”Tässä taas nähtiin, että kommunisteilla ei ole moraalia lainkaan!”

Moni suomalainen ajattelee rikoslakia jonkinlaisena paheksuttujen tekojen kattavana luettelona. Näinhän ei tietenkään ole. Rikoslaista puuttuu monia asioita, jotka jonkun mielestä ovat moraalisesti arveluttavia, esimerkiksi pornon katsominen tai alipalkkaus.

Toisaalta, kun eduskunta aikanaan päätti dekriminalisoida itsemurhan, viinanmyynnin ja abortin, ei se tietenkään tarkoittanut ihmisten kannustamista näihin tekoihin.

2000-luvun kansanedustajana en onneksi enää joudu ottamaan kantaa siihen, mikä on hyvää tai moraalisesti kestävää seksiä. Sen sijaan hyvä ja kestävä rikoslaki, se kuuluu työnkuvaan."

Rikoslaki merkitsee aina vakavaa puuttumista yksilönvapauteen. Siksi nykyisin ajatellaan, että rikoslain tulee olla viimesijainen keino silloin, kun jotakin vakavasti toisten perusoikeuksia vaarantavaa toimintaa ei voida muulla tavoin estää.

Viime vuosien uudet seksiä koskevat kriminalisoinnit liittyvätkin yleensä seksuaaliseen väkivaltaan, siis henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseen – näitä ovat esimerkiksi raiskaus avioliitossa ja ihmiskauppa.

Kun nykyinen rikoslakimme 1800-luvun lopulla säädettiin, oli ajattelutapa vielä toinen. Silloin julkisen vallan tehtäviin kuului myös seksuaalikurin ylläpito, ja vankeutta saattoi saada esimerkiksi homoseksistä, avioliiton ulkopuolisesta seksistä ja kihlauslupauksen pettämisestä.

Pikku hiljaa tällaisesta täysivaltaisten aikuisten kanssakäymisen säätelystä on luovuttu.

Nähdäkseni lähisukulaisten välisen seksin dekriminalisointi on luonnollinen osa tätä prosessia. Lain vanhentumisesta kertoo sekin, että pykälää ei ole sovellettu vuosikymmeniin.

2000-luvun kansanedustajana en onneksi enää joudu ottamaan kantaa siihen, mikä on hyvää tai moraalisesti kestävää seksiä. Sen sijaan hyvä ja kestävä rikoslaki, se kuuluu työnkuvaan.

Anna Kontula

Aikaisempia blogikirjoituksia

Anna Kontula

Anna Kontula on sosiologi, kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu ja kolmen lapsen äiti.

Uusimmat blogit