Muokkaa

Kysely Punkanjoen kunnostamisesta

Juha Puustinen voitti Aukinkoinen Punkanjoki -kuvallaan Ryttylän kyläyhdistys ry:n järjestämän Punkanjoki kuvissa -valokuvauskilpailun 8.8.2015

Juha Puustinen

Ryttylän kyläyhdistys ry:n järjestämän Punkanjoki kuvissa -valokuvauskilpailun 6.6.-8.8.2015 satoa.

Lauri Suomalainen

Punkanjoen kunnostaminen on yksi tärkeimpiä aiheita, joita Ryttylän alueen asukkaat itse ovat nimenneet kylän kehittämiskohteiksi. Ryttylän kyläyhdistys ry on toiveen pohjalta järjestänyt tänä vuonna muun muassa maastokäynnin, keskustelutilaisuuden sekä ollut yhteydessä viranomaisiin ja rahoittajiin. Hämeen ELY-keskuksen antamassa Punkanjoen tilaa ja kunnostusmahdollisuuksia käsittelevässä lausunnossa mainittiin ongelmina muun muassa eroosio ja vieraslaji nimeltä isosorsimo, joka estää leviämisellään joen virtauksen sekä virkistyskäytön.

 

Ryttylän kyläyhdistys ry onkin ryhtynyt keräämään verkko-kyselyllä ajatuksia ja ideoita Punkanjoen kunnostamisesta. Erityisesti koko joen valuma-alueilla asuvilta pyritään keräämään mielipiteitä ja ideoita mahdollisesta kunnostamisesta. Lyhyen kyselyn voi täyttää 22.1.2016 mennessä osoitteessa http://www.ryttyla.net/kysely-punkanjoen-kunnostamisesta.html. Kyselyn tuloksia käytetään jatkotoimenpiteiden suunnitteluun.

Lisätietoa Punkanjoen mahdollisesta kunnostamisesta sekä Hämeen ELY-keskuksen lausunnosta voi käydä lukemassa osoitteessa http://www.ryttyla.net/punkanjoen-kunnostaminen.html