Ryttylän kyläyhdistys

Ryttylän terveyspalveluiden puolesta!

Ryttylän kyläyhdistys ry järjesti kyläläisten kesken ideointi-illan Ryttylän terveyspalveluiden säästämiseksi. Ideoinnin tuloksena kyläyhdistys ryhtyi keräämään adressiin nimiä (vähintään 1500 nimeä) kylän terveyspalveluiden puolesta. Nimiä voi kirjoittaa Ryttylän apteekissa, Salessa sekä K-kauppa Saarisella. Vaihtoehtoisesti perinteisen nimilistan sijaan nimensä voi käydä kirjoittamassa sähköiseen adressiin osoitteessa http://www.adressit.com/ryttylan_terveyspalveluiden_puolesta

Ryttylän kyläyhdistys ry aloitti kylän terveyspalveluiden puolustamisen jo keväällä kun vuosikokouksessa hyväksytty kannanotto terveyspalveluiden järjestämisestä myös ryttyläläisille sopivalla tavalla lähetettiin 6.3.2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitukselle sekä Hausjärven kunnanhallitukselle. Kyläyhdistys toivoi kannanotossaan että kyläläisiä kuultaisiin asiasta. Kannanotto käsiteltiin Hausjärven kunnanhallituksessa 31.3.2015, joka pyysi Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitusta järjestämään toivotun keskusteluillan. Kokouksessaan 21.5.2015 yhtymähallitus päätti järjestää keskusteluillan. Illan aikana kävi ilmi että Ryttylästä on suunniteltu lakkautettavaksi kaikki nykyiset terveysaseman palvelut kevään 2016 aikana. Päätöstä tästä asiasta ei ole vielä julkaistu. Kyläyhdistys päätti lähettää 31.7.2015 mennessä kuntarakennelain (1698/2009) 7 §:n mukaisen huomautuksen Hausjärven kunnalle ehdotuksesta Hausjärven, Lopen ja Riihimäen yhdistymisesitykseksi. Palautetta aiotaan antaa kunnalle ja kuntayhtymälle Ryttylän terveyspalveluiden tulevaisuuden suunnitelmista sekä niiden valmistelusta.

Lisätietoja:

Ryttylän kyläyhdistys ry, [email protected], www.ryttyla.net

Ryttylän kyläyhdistys

Aikaisempia kirjoituksia

Ryttylän kyläyhdistys

Uusimmat mielipiteet