Puolimatkan vesitorni tarvitsee uuden hikipohjan

AAMUPOSTI | Puolimatkan vesitorni on perusteellisen korjauksen tarpeessa.

Hyvinkään Veden teettämän kuntotutkimuksen mukaan kiireellisin korjauskohde on niin sanottu hikipohja eli betonisen säiliöosan alapuolella olevat puuosat.

Niissä on havaittu vakavia lahovaurioita.

Kuntotutkimuksen tehnyt WSP Finland Oy suosittaa raportissaan hikipohjan runkorakenteiden uusimista ja tilan tuulettuvuuden parantamista.

Lisäksi ehdotetaan vesitornin yläosan ulkoverhouksen ja vesikaton uusimista sekä räystäsrakenteiden muuttamista niin, että kosteusrasitus tulisi nykyistä pienemmäksi.

Tornin betoniseen jalkaosaan ehdotetaan uutta pinnoitusta ja vesisäiliöihin suihkupuhdistusta ja vedeneristyksen asentamista.

Remontoitavaa löytyy kaikista vesitornin osista, joten Hyvinkään Veden johtokunnan mielestä torni on järkevintä saneerata kerralla kuntoon.

Tarvittavien töiden kokonaiskustannusarvio on 335 000 euroa. Hikipohjan ja ulkoverhouksen korjaamisen osuus on noin 140 000 euroa.

LUE LISÄÄ AAMUPOSTIN PAPERILEHDESTÄ