Kulmakivinä koulutus, kaavoitus ja kulttuuri – Hyvinkään vihreät puolustaa sivistystä

Marja-Leena Laakso, Hyvinkään vihreiden puheenjohtaja.

.

Mitkä asiat nostatte keskeisiksi tulevalla vaalikaudella?

– Keskitymme tällä kaudella erityisesti koulutukseen, kaavoitukseen ja kaupunkikehittämiseen. Puolustamme sivistystä ja kulttuuria.

– Myös kunnianhimoinen ympäristöpolitiikka on vihreän politiikan kulmakiviä. Kaavoituksessa joudutaan sovittamaan yhteen luonnonympäristön ja kasvavan kaupungin tarpeet. Pohjaveden suojelu, monimuotoisen luonnon ja kulttuuriympäristön turvaaminen sekä hiilineutraaliksi kaupungiksi pyrkiminen ovat vihreää politiikkaa Hyvinkäällä.

– Hyvinkää rakennetaan yhdessä. Edistämme hyvinkääläisten omaa osallistumista ja asiantuntemuksen antamista yhteiseksi hyväksi. Vaalimme monipuolista kulttuurikenttää kaikenikäisille.

Mihin asioihin haluatte muutosta?

– Kuulemisen ja suunnitteluun mukaan ottamisen on oltava oikea-aikaista ja aidosti vaikuttavaa. Haluamme, että kuntalaiset voisivat olla mukana jo asioiden suunnitteluvaiheessa, ei pelkästään lausuntovaiheessa.

– Oikea-aikainen syrjäytymisen ehkäiseminen on tärkeää kaikenikäisten kaupunkilaisten arjessa. Se on niin nuorten palvelujen saumatonta ja vastuunottavaa yhteistyötä kuin ikäihmisten hyvän arjen turvaamista.

– On keskityttävä palveluihin asiakkaan näkökulmasta eikä hallinnon rakenteisiin, vaikka järjestämistavat muuttuvatkin.

Perustele, miksi puolueesi olisi hyvä valinta.

– Vihreä päätöksenteko on eettistä, avointa ja läpinäkyvää. Pidämme huolta ihmisistä, eläimistä ja luonnosta, etukäteen.

– Ehdokkainamme on upeita oman alansa ammattilaisia, joilla on paljon annettavaa kotikaupunkinsa kehittämiseen.

– Vihreät ovat asiallisia, asiantuntevia ja yhteistyökykyisiä toimijoita, joille ihmisarvon kunnioittaminen ja yhdenvertaisuus ovat luovuttamattomia arvoja.

toimitus