Lastenpsykiatrian yksikössä suuria puutteita Hyvinkäällä

AAMUPOSTI | Hyvinkään sairaalan lastenpsykiatrian yksikön toiminta on saanut moitteita Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.

Yksikössä laadituissa potilasasiakirjoissa on ollut niin merkittäviä puutteita, että virasto katsoo niiltä osin toimitun säännösten vastaisesti. Muun muassa esitietoja ja hoitopäätösten perusteita on kirjattu epäasianmukaisesti.

Valvira ei pidä asianmukaisena erikoissairaanhoidon toimintana Hyvinkään sairaalan käytäntöä, jossa lastenpsykiatrian yksikön kehittelemä turvaistava hoitomalli on noussut vallitsevaksi käytännöksi ja sitä on sovellettu potilaisiin kaavamaisesti ja vaihtoehdottomasti.

Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Asko Saari kertoo, että potilastietojen kirjaamiseen liittyviä käytäntöjä ollaan muuttamassa. Sairaalassa on meneillään myös kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on yhtenäistää alueelliset toiminnot Hyks-sairaanhoitoalueen käytäntöjen kanssa.

Hyvinkään sairaalan lastenpsykiatrian yksikön vastuulääkäri vaihtuu. Asko Saaren mukaan uuden vastuuhenkilön valintaprosessi on vielä kesken.

toimitus