Pelloilta pääsee liikaa ravinnevalumia Hirvijärveen

AAMUPOSTI | Hirvijärven ravinneselvitys on karua kertomaa: Hirvijärveen valuu ojia pitkin ravinteita, jotka eivät järveen kuuluisi.

Hirvijärven suojeluyhdistys julkisti lauantaina ravinneselvityksen tulokset.

Selvityksessä laskettiin vuoden ajalta järveen tulevat ravinteet, niiden määrät sekä esitetään kunnostamiseen eri vaihtoehtoja.

Järvelle kriittisin aine on fosfori. Hirvijärven arvioidaan olevan fosforin sitoutumisessa toistaiseksi kestävällä tasolla.

Järven tilassa näkyy kuitenkin jo muutosta huonompaan suuntaan kiintoaineen kertymisenä, ruovikon kasvuna ja ajoittaisina leväkukintoina.

Hirvijärven suojeluyhdistyksellä alkaa nyt urakka järjen tilan kohentamiseksi, jossa avainasemassa ovat maanomistajat.

Suurimpien kuormitusojien varsille ehdotetaan suojavyöhykkeitä. Nyt ne puuttuvat.

Ravinteita imeyttäviä kosteikkoja esitetään myös monen ojan valumia puhdistamaan.

LUE LISÄÄ AAMUPOSTIN PAPERILEHDESTÄ TAI TILAAJILLE ILMAISESTA NÄKÖISLEHDESTÄ

toimitus