Bongasitko vuoden linnun? Tältä näyttää mustakurkku-uikku

Mustakurkku-uikku on paljon harvinaisempi kuin silkkiuikku. BirdLife Suomen vuoden linnuksi nimeämä laji on tavin kokoinen.

kai lunden

BirdLife Suomen vuoden lintu on mustakurkku-uikku. Tänä vuonna selvitetään uhanalaisen mustakurkku-uikun pesimäkantaa, pesintöjen onnistumista ja lajin esiintymisessä tapahtuneita muutoksia.

Tiedon keruussa järjestö kaipaa luonnossa liikkujien ja mökkiläisten apua.

Pikkuinen mustakurkku-uikku on paljon harvinaisempi kuin silkkiuikku ja tätä selvästi pienempi, vain tavin kokoinen. Keväällä ja kesällä lintu on pääosin punaruskea.

Suomessa arvioidaan pesivän vain 1 200–1 700 paria mustakurkku-uikkuja. Pesivien lintujen määrä on pienentynyt alle puoleen parissakymmenessä vuodessa.

Mustakurkku-uikku on vähentynyt jokseenkin kaikkialla Manner-Suomessa, mutta toisaalta levittäytynyt matalille merenlahdille, erityisesti lounaissaaristoon.

Vähenemisen syyksi on arveltu vanhojen pesäpaikkojen rehevöitymistä ja sen aiheuttamia muutoksia. Monet lintuvedet ovat kasvaneet pahasti umpeen, mustakurkku-uikun kanssa ravinnosta kilpailevat särkikalat ovat lisääntyneet ja pohjaeläimet vähentyneet.

Mustakurkku-uikut syövät pieniä vesieläimiä; tavallisesti selkärangattomia, kalojen ja sammakkoeläinten poikasia ja pienikokoisia piikkikaloja.

Lintuvesien ja merenlahtien lisäksi mustakurkku-uikku pesii pienissä suolampareissa, metsälammissa, tekoaltaissa sekä monien golfkenttien lampareissa. Muiden uikkujen tapaan mustakurkku-uikku rakentaa kelluvan pesän vesikasvien varaan. Ennen kuin kasvillisuus nousee, pesä voi olla hyvinkin avoimesti näkyvillä.

Suomen mustakurkku-uikkukannan selvittämiseksi BirdLife haluaa havaintoja kaikilta luonnossaliikkujilta. Havaintoja voi ilmoittaa osoitteeseen [email protected].

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.birdlife.fi/vuodenlintu.

Tietoja mustakurkku-uikusta kerätään myös Mökkibongaus-tapahtumassa, joka järjestetään 9.–10. kesäkuuta.

toimitus