Tutkimus: Lapsiperheiden vanhemmat onnellisempia kuin lapsettomat

Lapset tuovat onnea valtaosalle suomalaisista.

Päivi Tuovinen

Lapsiperheissä elävät suomalaiset ovat keskimäärin onnellisempia kuin lapsettomat, väittää tuore suomalaistutkimus. Tutkimuksen mukaan kaikkein onnellisemmaksi elämänsä kokevat ne, jotka elävät yhdessä puolisonsa sekä yhden tai useamman lapsen kanssa.

Vähiten onnellisuutta kokevat tutkimuksen mukaan yksin asuvat suomalaiset.

Puolison kanssa ilman lapsia elävät ovat tutkimuksen mukaan onnellisempia kuin yksinhuoltajat.

Lastenruokavalmistaja Piltin toimeksiannosta tehty tutkimus asettaa kyseenalaiseksi viime vuonna paljon julkisuutta saaneen selvityksen, jossa väitettiin, että lapsen saaminen tekee länsimaisesta ihmisestä onnettoman. Yorkin ylipiston tutkija, psykologi Nattavudh Powdthavee perusti väitteensä useisiin aiemmin ilmestyneisiin tutkimuksiin.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan lapsi tuo onnea valtaosalle suomalaisista. Peräti kaksi kolmesta pienen lapsen vanhemmasta sanoi kokevansa elämänsä onnellisemmaksi kuin ennen lapsen syntymää.

Vain viisi prosenttia kertoi, että koki olleensa onnellisempi ennen lapsen syntymää. Syyksi onnellisuuden vähentymiseen ilmoitettiin oman ajan väheneminen sekä vanhemmuuden aiheuttama stressi.

Lähes neljä kymmenestä vastaajasta sanoi kokevansa vähintään melko usein paineita vanhemmuudestaan. Eniten painetta aiheuttaa huoli siitä, toimiiko vanhempana oikein.

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin myös lapsiperheiden onnenaiheita sekä sitä, mikä onnea mahdollisesti uhkaa.

Kolme tärkeintä onnea lisäävää asiaa liittyvät ihmissuhteisiin: perheen kesken vietetty yhteinen aika, suhde puolisoon ja suhde lapsiin tuovat tutkimuksen mukaan onnea.

Perheen onnen suurimpina uhkina pidettiin puolestaan taloudellista epävarmuutta, rahahuolia ja ajan riittävyyttä.

Myös työelämän kerrottiin varjostavan lapsiperheiden onnea. Kysyttäessä erikseen kolmea eniten onnellisuutta vähentävää asiaa, vanhemmat nostivat ykköseksi työhön liittyvät asiat, kuten työn määrän, työssä viihtymisen ja työstä aiheutuvan stressin.

Peräti 71 prosenttia vastaajasta kuitenkin koki, että perheen yhteistä aikaa on riittävästi. Omaa tai puolisoiden keskinäistä aikaa toivottiin lisää. 62 prosenttia oli sitä mieltä, että aikaa ei ole itselle tarpeeksi.

Kyselyssä vastaajat saivat antaa omasta onnellisuudestaan arvosanan eivätkä he tienneet, että onnellisuuden mittaaminen liittyy mitenkään heidän perhetilanteeseensa.

Tutkimus tehtiin tammikuussa 2012. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa niin, että yleisestä onnellisuutta koskevassa osassa vastaajia oli 1 140 ja tarkemmin lapsiperheiden onnellisuuden aiheita selvittävässä osassa 1 154.

Käyttäjän mikko.valimaa@media.fi kuva