Mielipide: Keitä ovat nämä Kelan lääkärit, jotka voivat todeta ihmisen työkykyiseksi näkemättä potilasta?

Kuvituskuva

Päivi Tuovinen

Onko kukaan toinen minun lisäkseni ihmetellyt, keitä ovat nämä Kelan lääkärit, jotka voivat todeta ihmisen työkykyiseksi näkemättä potilasta?

On tietysti selvää, että kun Kela on maksajana, niin täytyy heillä toki olla oikeus todeta ihminen joko sairaaksi tai terveeksi.

Mutta näkemättä potilasta vain muiden lääkäreiden lausuntojen perusteella?

Vakuutusyhtiöillä ja Kelalla on jo pitkään ollut tiedossa velvollisuus antaa asiantuntijoidensa nimet asiakkaalle pyydettäessä.

Erittäin nihkeästi tämä lausunnon antaneen lääkärin nimi tulee potilaan tietoon.

Tämä perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) sekä henkilötietolakiin (22.4.1999/523).

Erittäin nihkeästi tämä lausunnon antaneen lääkärin nimi tulee potilaan tietoon.

Ihmettelenkin, onko kyseisiä lääkäreitä olemassa?

Onko oikeuden sairauspäivärahaan kumonnut lääkäri erikoistunut juuri ko. sairauteen?

Todella hämmästyttävää, että lääkärit eivät ole missään virka- tai muussa vastuussa tästä päätöksestä.

Kaikissa muissa ammateissa on työntekijä vastuussa tehdystä virheestä.

Jos asiat todella ovat näin, että Kela ja vakuutusyhtiöiden ”asiantuntija”lääkäri voivat kumota erikoislääkärin lausunnot, niin eikö ole oikeus ja kohtuus, että potilas itse kutsuttaisiin paikalle, missä nämä ennustajalääkärit olisivat paikalla?

Eikö ole oikeus ja kohtuus, että potilas itse kutsuttaisiin paikalle, missä nämä ennustajalääkärit olisivat paikalla?

Näin ollen toimittaisiin avoimin ja hyvien tapojen mukaisesti.

Eikö lääkäreillä ole myöskin Hippokraten vala: Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen.

Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä.

Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.

Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua.

Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Rohkaisen potilaitani kysymään tarvittaessa myös toisen lääkärin mielipidettä.

Kunnioitan potilaani tahtoa. Pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle on potilaita hoitaessani uskottu.

Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti.

Matti Lindfors (vas.)

Hyvinkää

Written by:

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Yllätys muhii Kelassa – IS: Jopa 100 000 suomalaisen sosiaalituki voi olla uhattunaElli Aaltonen on Kelan uusi pääjohtaja